Služby

  • vytváříme projekty rekonstrukcí se zaměřením na hrázděné domy, rodinné domy, vily z 19-tého a počátku 20-tého století, přestavby, odstraňování vlhkosti z podloží a zateplování staveb
  • projekty pro sanace vlhkého zdiva, zaměřené na vzlínající vlhkost, vnitřní vlhkost z užívání objektu po změně topení a výměně špaletových oken za plastová. Navrhujeme drenáže a provětrávané podlahy pokud možno po celé ploše objektů.
  • navrhujeme opatření pro odstranění plísní po nedostatečně provedených rekonstrukcích. Hlavní příčinou jsou neodborné nebo neúplné přestavby a chybějící projekty.
    stavební dozor při provádění staveb. Tato činnost obsahuje kontrolu projektové dokumentace, dodaného materiálu, vykonané práce a dodržování technologických postupů. Tuto činnost vykonáváme převážně na vlastních projektech, dozorujeme však i na jiných stavbách.
  • Jako soudní znalec v oboru stavební odvětví různá : soudní znalec ustanovený Krajským soudem v Ústí nad Labem zpracovávám znalecké posudky v oboru stavební odvětví různá. To znamená, že ohodnocuji škody a závady vzniklé při provádění staveb, užíváním objektu a vady vznikající přírodními vlivy.
  • Zjišťujeme závady vzniklé z použití vadného materiálu a vadného provedení jednotlivých stavebních prvků.
  • Posuzujeme vady vzniklé neodbornou montáží a nedodržením stavební technologie.