Úvod

Projektant a soudní znalec ve stavebnictví, Ústecký kraj, Ústí nad Labem

 

 • Náš projektový ateliér se zabývá převážně sanacemi a rekonstrukcemi starších a historických objektů. Projekty rekonstrukcí vy

  žadují důkladný stavebně-technický průzkum a znalost souvislostí v daném objektu. Projektant by měl vycházet z dosavadního využití objektu, z použitých materiálů a musí pak citlivě vybírat podle požadavků investora materiály, které objektu neuškodí a vytvoří jednotnou masu bez trhlin a prasklin. Z toho vyplývají naše širší znalosti materiálů, jejich vlastností a zacházení s nimi. Při rekonstrukcích se zabýváme problémy odvodnění objektů a s tím spojené statiky. Se zateplením jsou často spojeny problémy s větráním a tvorbou plísní. Bohužel se zapomíná na to, že se v tě

  chto domech jinak topilo, měly dřevěné podlahy a jejich hydroizolace jak svislá, tak vodorovná je po 50-ti letech dožitá. U novostaveb s neprodyšnými podlahami se dělají drenáže a hydroizolace nejen okolo objektu, ale i v ploše pod ním. Naší silnou stránkou jsou klasicky stavěné domy a historické stavby. Vysoušení zdiva a provětrávané podlahy provádíme co nejvíce s použitím fyzikálních zákonů, bez přídavných energií a chemických přípravků. Důraz klademe na používání klasických materiálů a technologií. Přitom se nevyhýbáme novým technologiím, prověřujeme však jejich spolehlivost.
  Soudní znalec ve stavebnictví v oboru vady a poruchy staveb je činnost, ve které jsme bohužel často nuceni psát soudní znalecké posudky na špatné provedení staveb, dodaných materiálů nebo oprav. Činnost soudního znalce ve stavebnictví vyžaduje znalost většiny řemesel. Soudní znalec musí znát nejen zákony ale i p

  ředpisy výrobců, technologie zpracování a fyzikální souvislosti. Protože však projektování, tvoření nového, sanace a rekonstrukce, vysoušení a zateplování je práce, která vyžaduje stejné znalosti,

  dobře se tyto dva obory doplňují.

 • Pro vysoušení vlhkého zdiva máme vypracovanou metodu odvětrané podlahy a jsme schopni naši metodu podpořit výpočty pro každý jednotlivý případ. Tato metoda je již prakticky prokázána mimo jiné i v naší firmě na čtyřech projektech. Na archivu v Kadani byly předem provedeny výpočty a měřením prokázána jejich správnost. Tato metoda dokáže vysušit i smíšené vlhké zdivo o tloušťce 1,5 m. Znovu jsme si ověřili funkčnost i na objektu Ústí n.L., kde byla spodní voda 40 cm pod podlahou obytných místností. S pomocí nopkové fólie a drenáže je přerušen vztlak vzlínající vody pod celým objektem. Vlhkost je odvedena mimo objekt.
 • Využíváme v maximální možné míře klasické materiály a technologická řešení, která snižují užívání chemických prostředků a přídavných energií. Moderní materiály využíváme jen pokud snižují náklady a pracnost, nebo je jejich nasazení z technologického hlediska nutné. Podřezávání zdiva nebo napouštění chemikáliemi nebývá vždy nutné. Většinou jsou ve starých objektech staré dřevěné podlahy shnilé a je nutno je obnovit. Když už je tedy podlaha vybourána, může se udělat nová podlaha, odvětraná a zateplená. Vlhko z podloží pak neproniká do obytného prostoru. Většinou se provedou rekonstrukce stylem betonová mazanina a dlažba. Vlhkost, která dřív prošla dřevěnou podlahou a odvětrala se přes kamna komínem a netěsnými okny, zůstává pod objektem a vzlíná v nebývalé míře do zdiva. Tam, kde dřív bylo útulno, se dnes tvoří plísně.
 • Naše firma pracuje samostatně a nezávisle. Jednotlivé stavební obory jako statiku, betony a elektro konzultujeme se stejně nezávislými odborníky.
 • Zůčastňujeme se vzdělávacích seminářů, předváděcích akcí a výstav. Snažíme se být po odborné stránce stále na výši.
 • Jako soudní znalec pro vady na stavbách a pro stavební odvětví různá, můžeme na základě shora uvedených znalostí a vzdělávání posoudit kdo a jakou chybu na stavbě udělal. Vady mohou být jak v provedení stavby a projektu ale i při dozoru na stavbě. Zpracováváme posudky pro soudní spory, jednodušší a levnější jsou spory mimosoudní. Vady na stavbách jsou bohužel velmi časté a ne zrovna zábavné. Upřednostníme raději projektování a tvoření nových hodnot, než dohadování o špatně odvedené práci. Nejvíc práce pro soudního znalce připraví vlastně investor stavby sám. Šetří na projektu, nechá si udělat jen ten nutný projekt ke stavebnímu povolení, který se vůbec nezabývá řešením detailů. Objedná si odbornou firmu, která to přece umí – ono je to levnější. Vzniklé problémy odstranit pak stojí dvojnásobek.
 • Zvláštním, i když ne zrovna oblíbeným koníčkem, je obor soudní znalec pro vady na oknech. Dřevěná, plastová, a hliníková okna jsou samostatným oborem soudního znalce. Pro zhodnocení vad oken je nutno znát výrobní a montážní předpisy oken od jednotlivých výrobců profilů a výrobců použitého kování. K tomu je nutno znát i předpisy výrobců kování pro statiku a podle velikosti daných oken ohodnotit zda jsou správně vyrobena a namontována. Dokážeme zhodnotit vady na základě našich znalostí a podkladů. Nespoléháme se na zhodnocení stavu oken a dveří konkurenční firmou.