Okna

Pro montáž oken jak v novostavbě, tak při rekonstrukci a výměně starých a „nevyhovujících“ je nutno v naší džungli:

Zajistit podmínky pro možnost vodorovně a svisle vyrovnané a přesně vyvážené montáže oken. Přitom je potřeba zohlednit přesnost vodováhy (olovnice nelže). Maximální přípustné tolerance pro odchylky od svislého a od vodorovného směru jsou 1,5 mm/m pro délky prvku do 3,00 m, ovšem nejvýše 3 mm. Pokud se z důvodu překročení toleranční míry nebo odchylky od udané stavební situace požadují změnová nebo přídavná opatření, musejí se smluvně stanovit před začátkem montáže.
Montážní předpisy upravují montáž těchto oken pro výrobce nebo montážní firmu. Pokud není montáž uskutečněna výrobcem, ale montážní firmou, tak je nutné tuto zavázat k dodržení těchto předpisů. K montáži oken jsou potřebné pokyny výrobce profilů, které obsahují všechny potřebné detaily pro odbornou montáž. Zvláštnosti, jako sanování starých staveb, zde nejsou zohledněny.
Přípustné tolerance pro otvory ve zdivu podle DIN 18 202

povolené odchylky stavebních otvorů Přípustné tolerance v rozsahu jmenovitých rozměrů
Povrch stavby do 2,5 m nad 2,5 m do 5 m nad 5 m
Nehotové (napr. neomítnuté zdivo) až 10 mm až 15 mm až 20 mm
Hotové (např. omítnuté zdivo kamenné zdivo, beton) až 5 mm až 10 mm až 15 mm

Pokud jsou kvůli překročení tolerancí nebo odchylkám stavby od zadaného projektu potřebné změny nebo dodatečná opatření, musí být tyto dohodnuty před započetím výroby výplní.

Proč se mají okna montovat vzduchotěsně?
Utěsnění spáry mezi oknem a stavbou musí být při dešti s větrem trvale těsné a neprovzdušné. V roce 1997 zveřejnilo ministerstvo hospodářství Baden-Württemberg, že se trvale vzduchotěsné montáži oken přiřazuje stále větší význam. V pozadí tohoto prohlášení jsou požadavky DIN 4108, které již roky důsledně vyžadují vzduchotěsné provedení připojovací okení spáry. Jak je dokázáno pomocí blower-door testu, samotná PU-pěna nestačí, aby spáry byly těsné. Když si to chcete vyzkoušet, uřízněte si kus polyuretanové pěny, přiložte těsně ke rtům a foukejte.
Zajistěte větrání: moderní utěsněný dům se podobá papiňáku. Ten je utěsněný a je v něm za vyšších teplot více vlhkosti než venku. To vytváří tlak páry, který uniká obrovskou silou pojistným ventilem – stěnami, spárami. Hmotnostní vlhkost vzduchu v domě je většinou větší než venku, a teplota v topném období také. Tím vzniká přetlak vodní páry, který se sice nedá srovnat s papiňákem, ale zato působí po asi 200 dnů topného období v roce, 24 hodin denně. Jestliže dnes zhotovujeme stěny a střechu ze vzducho- a parotěsných materiálů, hledá si přetlak páry cestu ven spárami kolem oken a elektroinstalačními prostupy. I v této spáře existuje spád teplot mezi vnitřním a vnějším prostředím, tedy i rosný bod. To je bod, ve kterém ochlazující se vzduch neudrží v něm obsažené množství vodní páry, ta se vysráží v montážní pěně kolem okna. Nyní si představte, jak silná je tato vrstva při dnešních plastových oknech: 74 mm = 7,5 cm. Ta provlhne, špatně izoluje tepelně, a na vnitřním povrchu kolem oken se začnou tvořit známé černé obrazce plísní. Že montážní pěna netěsní, ukazují výsledky testu Blower door. Montážní pěna navíc jednou v sobě obsaženou vlhkost velmi pomalu odevzdává zpět do okolního vzduchu. Jako u vlhkého svetru jsou tepelně izolační vlastnosti ty tam. To je důvod k parotěsnému utváření spár kolem oken.
Těsnění proti větru je správně provedené jen tehdy, pokud je parotěsná zábrana, uložena po celém obvodu okna nebo dveří a v žádném místě není prerušena. Pokud je to možné doporučuje se použít dvoustupňový systém. Napojení a upevnění na zdivo, jakož i spojení okenních prvků mezi sebou, je nutné provést tak, aby funkce okenních prvků zůstala zaručena jak při tepelné dilataci okna, tak i při daných změnách formy stavebního tělesa. Zapomeňte na silikony, ty se dají již po třech měsících lehce odtrhnout – netěsní, i když to tak vypadá.

Němečtí výrobci profilů pro plastová okna vydávali předpisy pro montáž oken do stavebních otvorů. Časem zjistili, že se jejich předpisy navzájem hodně podobají a tak byl založen spolek pro kvalitu plastových oken a předpis byl vydán společný pod společným názvem GKF (Gütegemeinschaft Kunststoffenster).Výrobci oken jsou povinni se držet těchto předpisů. Každý výrobce profilů se snaží být nejlepší, výrobci oken se snaží udržet na trhu a montážní čety rýžují na trhu. I na českém trhu jsou výrobci oken, kteří se drží předpisu GKF. Ten zde předložíme laické veřejnosti v celé jeho kráse.
Důvodů je několik:

1. Dodavatelé staví smlouvy na okna tak, že zaměří nějak otvory a pak se jistí ve smlouvě větou ve smyslu: – zákazník ztvrzuje podpisem, že okna byla zaměřena správně.

Jak má chudák babka Nováková vědět, jak se zaměřují stavební otvory? Jak široká smí být spára kolem okna, aby v ní nebylo nadbytek montážní pěny? Jak má být okno uloženo na podložky, aby jeho váha neležela pouze na montážní pěně? Máte ve smlouvě zakotven druh profilů, sílu výztuže, druh kování, počet zavíracích (a bezpečnostních) bodů, úpravu kolem oken, navázání vnějších parapetů a utěsnění spáry proti hnanému dešti? Bez řádné smlouvy jsou problémy s reklamací. V posledních letech se sem dovážejí i profily vyrobené v Polsku a v Číně!!

2. Dodavatelé se ohánějí certifikátem na své výrobky. Jenže když si ten certifikát pozorně přečtete, zjistíte, že máte jiná okna nebo dveře, která ve zkušebně nebyla. Jestliže vám na požádání dodavatel certifikát nedá, pak už je něco prohnilého v království dánském a dodavatel oken přiznává svou chybu.

3. Nově zjišťujeme, že okna vyrobená z takzvaně značkových profilů žloutnou a degradují. Když to okno otevřete, musíte někde na profilech najít černě natisknuté iniciály výrobce profilů a jejich označení. Slušný výrobce si dělá reklamu a jistí se. Stále častěji se objevují profily bez potisku. Kdo, kdy, kde a z čeho je vyrobil?

4. Rosí se Vám sklo na vnitřní straně okna? Zde Vás převedu na stránky firmy v Bystřici p. Hostýnem, která Vám vysvětlí, co se ne těch oknech děje. Proč to zde vysvětlovat znovu? StaniOn

5. Okna netěsní? Buď máte špatně seřízené kování, nebo návarky plastu v rozích křídel nedovolují správný stisk těsnění mezi křídlem a rámem. Těsnění v oknech se pří zavírání musí trochu zmáčknout. To se děje v poslední fázi pohybu klikou (posledních 15° otočky).

6. Kování na oknech je trochu věda a hlavně zámečnická práce. Proto zde neplatí tolerance ve stavebnictví plus minus centimetr. Zavírací kameny na rámu okna se musí montovat ve výrobě a podle šablon, které se nastavují podle velikostí okenních křídel s přesností na desetiny milimetru. Pootevřete křídlo okna tak, abyste viděli zavírací hříbky křídla v blízkosti kamenů montovaných na rámu. Klika je přesně vodorovně? Ten odstup hříbku od kamene je 3 mm? Dobře. Povolíme i 5 mm ale všechno ostatní je špatně a pak to kování nezavírá a netěsní. Jestli je ten odstup u každého zavíracího bodu jiný, pak vidíte prvotřídní fušeřinu, můžete si gratulovat. Při vzdálenosti kamene a hříbku 7 mm a více, je nemožné, aby okno těsnilo. Víte že výrobci kování dávají 10 let záruku na správně seřízené a pravidelně (1x za rok) ošetřené kování? Jestli se v tomhle časovém údobí něco zlomí, nebo odpadne, pak je to výrobcem kování přes dodavatelskou firmu zdarma nahrazeno. (Mezi námi, on to nikdo neví).

7. Překrytí křídel přes rám okna. Zavřete okno, vemte měkkou tužku (B-éčko) a těsně obkreslete křídlo na rám okna. Otevřete okno a kreslená linka musí obíhat min. 3 mm od hrany rámu. Je to někde 7 někde 1 mm? No tak jsou ta okna špatně seřízená. Dodavatel měl na stavbě odporníky. Nikde to není víc než 2 mm? pak jsou křídla špatně vyrobená. Nebudou těsnit nikdy.

8. Těsná okna a dveře jsou zabijáci. Máte v bytě plynové spotřebiče bez zvláštního přívodu vzduchu? Pak jste si svým pohřbem sami na vině. U oken nejsou bohužel příbalové letáky.

Směrnice pro kování, dále je pro koncové uživatele dobré znát svá práva a povinnosti: Okenní kování a kování pro balkónové dveře, Údaje a pokyny pro koncové uživatele, a pak už jen pro zajímavost: Upevňování nosných dílů otevíravých a otevíravě sklopných kování s definicemi otevíravých a otevíravě sklopných kování i jejich možných montážních poloh.

Takže vážený zákazníku, zde to máš, je to delší, ale celá věda zabudování oken:  – GKF v češtině.  Soudní znalec je zván k případům, kdy již investorovi nezbývá nic jiného. Soudní znalec je také jen člověk a raději tvoří – tedy projektuje, sanuje a rekonstruuje – namísto netvořivého fotografování, spisování a poslouchání smutných příběhů.

Přestože to máme na Moravu „blízko“, jsou časové ztráty a drncání na silnicích bolestivé. Rádi bychom upozornili nespokojené investory z Moravy na „Zkušebnu stavebně truhlářských výrobků Zlín“.  Jsou zde zkušení odborníci, kteří už měli vaše okna v rukou při certifikaci.