Posudky

Jako soudní znalec ve stavebnictví se zaměřením na stavební odvětví různá jsme stále zváni na vadně provedené stavby, rekonstrukce a opravy nejrůznějších objektů. Ponejvíce se v posledních letech vyskytují závady pramenící z neodbornosti na stavbách. Řemeslné znalosti a hlavně čest vymizely v době, kdy u nás byly zakázány soukromé firmy. Ještě v 60-tých letech byli u nás řemeslnící znalí oboru. V 80-tých letech již odcházeli na penzi dnes a najdete málokoho, kdo by své řemeslo mistrně ovládal. Jednak se znalosti přenášely z mistra na tovaryše, získávaly se vandrem a mnohde jinde se dodnes takto získávají. Při dnešním trendu a cenové politice se kvalita rodí velmi pomalu a investoři hledí především na peníze a čas. Rychle a levně je „vždy“ nekvalitně. Bohužel jsou dnes běžné případy, kdy rychle a levně se prodává za drahé peníze. Ono to trkne i laika.

 • Tak třeba jedna nejmenovaná firma postaví zajistí pozemky a postaví na nich sídliště. Nazvěme to sídliště Kbely Nouzov. Vy si chcete koupit dům a uzavřete s tou firmou smlouvu založenou na „partnerství“. Ta firma je schopna nejen postavit čtvrť, ona si dokonce sama vystaví prohlášení o shodě na všechny dodané díly od cihly po topná tělesa, vydá je zákazníkům, a eventuální závady odůvodní českým standartem. Když se to náhodou laickému zákazníkovi nezamlouvá, je přizván soudní znalec. Ten si stavbu proklepe od hřebene do základů, nebo naopak a začne psát posudek. Jsou i takoví, kteří si přizvou konkurenční firmu a její „posudek“ pak prezentují jako vlastní znalosti. No co, začneme od píky tedy od hřebene.
 •  Obr. 1: Sledujte hřeben a mezeru pod ním. Myslíte, že se zvedá hřeben střechy vlevo? Ale kdepak, to se zvedá pouze celý krov na pravé straně. Hřeben to spraví. V podkrovní místnosti jsou i střešní okna stejně šikmo jako krov. Pokrývač se snažil srovnat práci tesaře. Vylezeme na střechu a podíváme se na to zblízka.
  hřeben střechy výlez na střechu rozlomený výlez na střechu rozlomený výlez na střechu
 • Obr. 2: Část střechy je plochá a část sedlová. Okno výlezu je o Kus větší než než stavební otvor. Vysrážená vodní pára poteče na vodorovnou hranu zdiva a doufejme, že tam nezůstane stát. Žebřík zde není, musíme jej organizovat. To okno jde nějak špatně otevřít, aha, už prásk!
 •  Obr. 3: Okno se nám vysmekne z ruky a vyvrátí se ven. No jo, někomu se to podařilo před námi. Chybí pojistný kroužek v teleskopickém ramenu. Rám okna je rozlomený. Tak lezeme ven, ale co to? Je tu nějak mokro v botách? Bazén na střeše! Luxusní dům.
 •  Obr. 4: Střecha je správně vyspádovaná, bohužel špatným směrem. Od výtoku do rohu střechy. Výrobce střešní fólie povoluje vodu na střeše, 5 mm, my jsme naměřili 8 centimetrů.
 •  Obr. 5: Odvodňovací odtok se sám od sebe pozvedl o nějaké centimetry a voda nemohla odtékat.
  rozlomený výlez na střechu rozlomený výlez na střechu rozlomený výlez na střechu
 • Obr. 6: Nehezký průhyb krovu pod rovným hřebenem je vadou na kráse, ale zato střecha je teď odvětraná.
 •  Obr. 7: Klempířské kusy mají jinou tepelnou roztažnost než okolní stavební materiály. Norma upravuje jejich upevnění a zakončení. Kde nestačí norma, najdete předpisy výrobce. Zvláště titanzinek je náročný na roztažnost a citlivý na cement a bitumeny. Tzv. bílá a černá koroze mu dokáže během dvou – tří let ukázat pomíjivost tohoto světa. Dnes existují i způsoby
 •  Změna tématu:
 •  Jiný případ způsobený časem bez zavinění lidským faktorem. Zde hlodal zub času. Tak tyhle shnilé trámy má na svědomí čas. V době, kdy stavěli tenhle mlýn v Děčíně, neměli ještě technické možnosti aby zabránili vytváření rosného bodu tam, kde nejvíce škodí konstrukci. Tyhle nosné trámy trpěly snad 120 let chladem v obvodovém zdivu. Rosný bod zde nechal vysrážet vodní páry z vnitřního prostředí objektu. Ty pak vytvořily prostředí pro plísně a houby. Potvůrky si pak dobře žily na dřevě.
 • Trámy v obvodovém zdivu jsou v oblasti rosného bodu shnile zhlaví

 • Shnilá zhlaví trámů a velké části pozednice v obvodovem zdivu. Příčinou je rosný bod. Bylo navrženo řešení havarijního stavu a opatření, která zabrání aby se situace opakovala.
 • 2 roky nové dveřeBouchání dveřmi nesvědčí porobetonu když má jen 11 cm
  Dveřní rám tlouštky 6 cm byl zabudován do porobetonové příčky tlouštky 11 cm. Hmoždinky jsou mimo střed příčky – pouhé 3 cm od okraje! Používáním dveří dochází k vylomení příčky. Extrémní případ prvního obrázku vznikl tím, že otvor pro dveřní; rám byl malý a byl „odborně“ zvětšen na „míru„. Tento stav trval minimálně dva roky.

 

 • Tento bonbónek je střecha po rekonstrukci. Projekt rekonstrukce byl vyroben od stolu někde v Praze. Projektant objekt nikdy neviděl. Střecha byla zateplena – zvýšena, byly vyrobeny nové okapy bez dilatace v délce 50 m a to celé upevněno hmoždinkami do staré atiky. Při prvním silném větru uletěly první plechy, zbytek se za větru klepe a zahání od domu zlé duchy.

  Okap na paneláku Nýtové spoje Atika